statut

 

S T A T U T Szkoły Podstawowej im.H. Sienkiewicza

z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Żelisławicach

STATUT PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

STATUT Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach

STATUT Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

 

 koncep

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2018-2019

 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ŻELISŁAWICACH na rok szkolny 2017/2018

Kalendarz planowanych imprez i uroczystości w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019

Kalendarz imprez, uroczystości i wyjazdów w Przedszkolu

w Żelisławicach 2017-2018r.

 


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W ZSP W ŻELISŁAWICACH


monitoring


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

 

 

Kalendarz planowanych imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

 KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  – 2017/2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W ŻELISŁAWICACH

2017/2018

 


profilaktyka1

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2014 - 2017

 

podreczniki

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SSZKOLNY 2018-2019

 

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ŻELISŁAWICACH na lata 2014-2017

konsultacje

Godziny konsultacji nauczycieli SP i GIM z rodzicami
w roku szkolnym 2017-2018
 

 

Godziny konsultacji nauczycieli w przedszkolu z rodzicami
w roku szkolnym 2017-2018