Zasady rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
na rok szkolny 2018/2019

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 1 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

.:pobierz:.


Załącznik nr 3 Oświadczenie

.:pobierz:.