KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

W ELIMINACJACH POWIATOWYCH

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

        Wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, po raz kolejny, zaprezentowali uczniowie naszej szkoły w eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce w dniu 11 kwietnia w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. W turnieju brało udział 43 uczestników, zdobywców trzech pierwszych miejsc w eliminacjach gminnych reprezentujących gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków oraz Wojkowice. Wśród nich aż 4 przedstawicieli naszej szkoły.

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii oraz szeroko rozumianego ratownictwa, popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik i taktyki pożarniczej, sprzętu i wyposażenia, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej części przeprowadzone zostały eliminacje pisemne, w których uczestnicy zmierzyli się z czterdziestoma pytaniami testowymi. Do finału ustnego zakwalifikowano po 5 osób z każdej grupy wiekowej, które uzyskały największą ilości punktów. W części ustnej finaliści mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 5 pytań z wylosowanego zestawu.

Nasi uczniowie w finale świetnie odpowiadali na pytania i osiągnęli następujące lokaty:

 

Przemysław Merta 3 miejsce w grupie szkół podstawowych

Magdalena Borówka 2 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

Krystian Las 4 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

 

Jesteśmy z Was bardzo dumni i liczymy, że w przyszłym roku też będziecie chcieli wykazać się waszą ogromną wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracowała : Jolanta Machura