HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun: Janina Dyrda

DOWÓZ DO SZKOŁY

L.p.

Godzina

Przystanek

 

06.45

Siewierz Urząd Miasta i Gminy/ Rynek

 

06.55

Kazimierówka dół

 

06.57

Kazimierówka krzyż

 

07.00

Dziewki remiza

 

07.05

Brudzowice Kościół

 

07.07

Brudzowice skrzyżowanie

 

07.10

SP Brudzowice

 

07.15

Brudzowice Komorne

 

07.20

Brudzowice Kościół

 

07.23

Dziewki remiza

 

07.25

Dziewki szkoła

 

07.27

Podrzaże

 

07.30

Podrzaże skrzyżowanie

 

07.35

ZSP Żelisławice

 

07.37

Leśniaki skrzyżowanie

 

07.40

Łysa Góra

 

07.45

SP 1 Siewierz

Prosimy o przybycie na miejsca przystanków autobusowych 5 minut wcześniej.

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun: Piotr Czoik

DOWÓZ DO SZKOŁY

L.p.

Godzina

Przystanek

 

06.45

Siewierz Rynek

 

06.46

Siewierz Ludowa

 

06.56

Gołuchowice Komorniki

 

06.58

Gołuchowice Górka

 

07.02

Gołuchowice Szkoła

 

07.03

Gołuchowice Ośrodek

 

07.05

Gołuchowice skrzyżowanie

 

07.06

ul. Słoneczna

 

07.07

ul. Zagłębiowska

 

07.11

SP nr 2

 

07.16

SP nr 1

 

07.22

Czekanka (sklep)

 

07.30

Leśniaki remiza

 

07.32

Huby Lesniackie

 

07.34

Żelisławice skrzyżowanie

 

07.36

ZSP Żelisławice

 

07.44

Nowa Wioska

 

07.55

SP nr 1 Siewierz

Prosimy o przybycie na miejsca przystanków autobusowych 5 minut wcześniej.

Harmonogram dowozu uczniów do miejsca zamieszkania autobusem szkolnym w roku szkolnym 2018/2019

Opiekun: Janina Dyrda

Powrót do miejsca zamieszkania

L.p.

Godzina

Przystanek

 

13.40

SP 1 Siewierz

 

13.55

SP Brudzowice

 

13.58

Brudzowice Komorne

 

14.05

Brudzowice skrzyżowanie (światła)

 

14.07

Brudzowice Kościół

 

14.12

Dziewki remiza

 

14.15

Kazimierówka krzyż

 

14.18

Kazimierówka dół

 

14.22

Nowa Wioska

 

14.25

Podrzaże

 

14.30

ZSP Żelisławice

 

14.35

Leśniaki skrzyżowanie

 

14.40

Huby Leśniackie

 

14.43

Leśniaki remiza

 

14.50

Czekanka

 

14.55

SP 1 Siewierz

 

15.45

SP 1 Siewierz

 

15.55

Brudzowice komorne

 

15.59

Brudzowice skrzyżowanie

 

16.00

Brudzowice Kościół

 

16.04

Dziewki remiza

 

16.08

Dziewki szkoła

 

16.12

Podrzaże

 

16.17

Nowa Wioska

 

16.25

SP 1 Siewierz

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA                      W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun: Piotr Czoik

POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

L.p.

Godzina

Przystanek

 

13.40

SP 1 Siewierz

 

13.47

Łysa Góra

 

13.55

SP nr 2

 

14.00

ul. Zagłębiowska

 

14.02

ul. Słoneczna

 

14.03

Gołuchowice skrzyżowanie

 

14.05

Gołuchowice Ośrodek

 

14.08

Gołuchowice Szkoła

 

14.10

Gołuchowice Komorniki

 

14.20

Siewierz Rynek

 

14.30

ZSP Żelisławice

 

14.40

Podrzaże

 

14.45

Nowa Wioska

 

14.55

SP 1 Siewierz

 

15.45

SP 1 Siewierz

 

15.53

Sulików

 

15.55

SP nr 2 Siewierz

 

15.58

ul. Zagłębiowska

 

16.00

ul. Słoneczna

 

16.02

Gołuchowice skrzyżowanie

 

16.05

Gołuchowice Ośrodek

 

16.08

Gołuchowice Szkoła

 

16.11

Gołuchowice Górka

 

16.15

Gołuchowice Komorniki

 

16.25

Siewierz Rynek