OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH STEGNA 2018

  

18 członków naszej MDP uczestniczyło w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Stegnie . Oto relacja z tej wakacyjnej przygody.

          W dniach 23 czerwca do 6 lipca br. 100- osobowa grupa młodzieży z powiatu będzińskiego uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nadmorskiej miejscowości Stegna. Był to pierwszy tego typu obóz organizowany przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie i Ochotniczą Straż Pożarną w Żelisławicach. Do uczestnictwa w obozie zakwalifikowano młodzież reprezentującą gminy: Bobrowniki, Psary, Mierzęcice oraz 68 osobową grupę młodzieży z terenu gminy Siewierz. Otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacja do organizacji obozu w wysokości 32 629,00 zł. oraz dofinansowanie uczestników ze strony organów samorządowych Gmin, pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów pobytu dla wszystkich uczestników. Kadrę obozu stanowili oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, wykwalifikowani członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nauczyciele placówek szkolno-wychowawczych powiatu będzińskiego, natomiast funkcję Komendanta Obozu pełnił Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura. Funkcję wychowawców pełnili:

Pluton I – dh Ewelina Tondos

Pluton II – dh Sylwia Filipczyk

Pluton III – dh Elżbieta Kopka

Pluton IV – dh Aneta Kocot

Pluton V – dh Mariusz Myrta

Pluton VI – dh Janusz Stelmach

Pluton VII – dh Krzysztof Kopka

            Szkolenia prowadzili instruktorzy:

mł. bryg. Rafał Kocot

dh. Patryk Filipczyk

dh Michał Paszewski

            Celem nadrzędnym organizacji obozu było przygotowanie młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego  i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami, a także przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy społecznej i służby  w szeregach OSP, a także krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. W ramach programu szkolenia uczestnicy zobowiązani byli poznać:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz regulaminowe zadania MDP i OSP

- czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się    pożarów

- podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach

- systemy zaopatrzenia wodnego i alarmowania

- podręczny sprzęt gaśniczy

- regulamin zawodów sportowo-pożarniczych MDP

- ogólne zasady służby wewnętrznej

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

            W ramach ćwiczeń przewidziano następujące zajęcia:

- podstawy działań gaśniczych

- budowa linii gaśniczych

- przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTiF

- ratownictwo medyczne wg procedur Państwowej Straży Pożarnej

- podstawowe elementy musztry

W celu pełnego wykorzystania czasu obozowego i zachowania strażackiej dyscypliny opracowano regulamin obozu oraz harmonogram dnia który został zaakceptowany przez rodziców i uczestników przed rozpoczęciem obozu i przedstawiał się następująco:

6.30                  – pobudka

6.45 – 7.00     - zaprawa

7.00 – 7.30   – toaleta poranna

7.30 – 8.00     – śniadanie

8.00 – 8.30   - porządki w pokojach, przygotowanie do apelu

8.30 – 9.00   - apel poranny, odprawa kadry

9.00 – 9.30   – sprawdzenie czystości w pokojach

9.30 – 12.00 – blok zajęć porannych /zajęcia sportowe, zajęcia teoretyczne

12.00 - 12.50 – toaleta, przygotowanie do obiadu

12.50 –13.30 – obiad

13.30 – 15.00 – cisza poobiednia

15.00 – 17.30 – blok zajęć popołudniowych

17.30 – 18.00 - przygotowanie do kolacji

18.00 – 18.30 – kolacja

18.30 – 20.45 - zajęcia wieczorne/podsumowanie dnia

20.45 – 21.00 – apel wieczorny/ przekazanie służby- warty

21.30 - 22.00 - toaleta wieczorna

22.00 –  6.30 - cisza nocna

            Uczestnicy zostali podzieleni na 7 plutonów, w których dowodzili dowódcy wybrani podczas pierwszych spotkań organizacyjnych, a ponadto organizatorzy zapewnili dla uczestników koszulki T-shirt oraz czapki w kolorze zgodnym z przynależnością do plutonu.

Należy podkreślić że, uczestnicy bardzo szybko dostosowali się do warunków regulaminu i obowiązującego harmonogramu dnia, oraz dyscypliny, co było zauważalne już od początku trwania obozu. Wprowadzono system punktacji za utrzymanie czystości i porządku w pokojach, które codziennie sprawdzała powołana komisja. Ponadto na każdy dzień rozkazem komendanta został wyznaczony pluton gospodarczy, który odpowiadał za ład i porządek na stołówce, a także pluton wartowniczy który pod czujnym okiem oficera dyżurnego pełnił warty nocne wokół obiektu. Nieodzownym elementem funkcjonowania obozu była ręczna syrena strażacka wykorzystywana do ogłaszania pobudki oraz alarmów, natomiast nad placem apelowym przez cały czas trwania obozu powiewała flaga związkowa.

Program obozu został tak opracowany że, nie było czasu na nudę. Młodzież korzystała z uroków nieodległej plaży, organizowano piesze wycieczki po najbliższej okolicy, a ponadto każdą wolną chwilę wykorzystywano na rozgrywki sportowe. W ramach zajęć wieczornych organizowano konkursy karaoke, piosenki obozowej, plakatów z okazji 100 – lecia Niepodległości, a także cykliczne dyskoteki i ogniska. W trakcie obozu zorganizowano mistrzostwa sportu w konkurencjach: piłka siatkowa, tenis stołowy, strażacki tor przeszkód, szachy, dart, oraz rzut piłką lekarską. Ponadto uczestnicy obozu korzystali z wycieczek: do Gdańska, podczas której młodzież zwiedziła Westerplatte, Stare  Miasto oraz Centrum Nauki Hewelianum; do Krynicy Morskiej podczas której odbył się rejs statkiem po Zalewie Wiślanym; do muzeum Stutthof, a w drodze powrotnej zorganizowano wycieczkę do zamku w Malborku. Ciekawym doświadczeniem dla uczestników była również gra w laserowy paintball. Dla uczestników którzy po raz pierwszy brali udział w obozie MDP przygotowano chrzest obozowy, gdzie młodzi strażacy po pokonaniu toru przeszkód zostali pasowani przez komendanta na strażaków – obozowiczów.

Założenia programowe zostały zrealizowane w pełni, a efektem końcowym było ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dowódców przez 25 uczestników, natomiast pozostali uczestnicy po uzyskaniu pozytywnych ocen otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego. Ostatni apel wieczorny na terenie obozu w Stegnie był okazją do podsumowania obozu, wręczenia zaświadczeń oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych rywalizacjach a także podziękowań dla dowódców, opiekunów i instruktorów.

W dniu 6 lipca w godzinach wieczornych pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i umiejętności, wypoczęci uczestnicy obozu wrócili do Siewierza gdzie odbył się ostatni pożegnalny apel. W obecności licznie oczekujących najbliższych oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Będzinie dh Zdzisława Banasia młodzież po raz ostatni zaprezentowała piosenkę obozową, a po złożeniu meldunku przez oficera dyżurnego obozu Komendant ogłosił zakończenie Obozu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Stegna 2018.  

Organizatorzy obozu bardzo serdecznie dziękują za okazaną pomoc Nadleśnictwu Siewierz, Górniczym Zakładom Dolomitowym S.A., PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A., Zarządowi Głównemu Z OSP RP oraz wszystkim instytucjom i osobom które przyczyniły się do organizacji obozu. Zdobyta wiedza i wyszkolenie na pewno będą procentowały w przyszłości w działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a nawiązane kontakty, wzruszenie towarzyszące uczestnikom podczas pożegnania oraz deklaracje uczestnictwa w obozach MDP są dowodem na spełnienie oczekiwań uczestników, natomiast dla organizatorów sygnałem do rozpoczęcia przygotowań do organizacji obozu w przyszłym roku.