MDP podczas uroczystości Święta Niepodległości

 

11 listopada 2018r. o godzinie 9:00 wspól­nota wsi Żelisławice zgro­madz­iła się w Koś­ciele Parafi­al­nym św. Jana Chrz­ci­ciela na uroczys­tej Mszy świętej w intencji Ojczyzny w 100- lecie odzyskania niepodległości. Pod­czas Mszy świętej został odczy­tany okolicznościowy list Biskupów i odśpiewane pieśni patriotyczne. W tym uroczystym i ważnym dla nas Polaków wydarze­niu nie zabrakło pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po Mszy świętej pod przewodnictwem orkiestry dętej przemaszerowaliśmy pod kaplicę św. Jana Chrzciciela, gdzie zostały złożone wieńce na płytach upamięt­ni­a­ją­cym poległych mieszkańców Żelisławic w obronie niepodległej ojczyzny. Po uroczystościach parafialnych delegacja MDP udała na gminne uroczystości do Siewierza, gdzie złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego .

                                                                                 

Oprac. Jolanta Machura

11 list 2018