logo mFundacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

realizuje projekt dofinansowany

przez Fundację mBanku.

Ogólnopolski Program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi. W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację Fundacja mBanku przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach. Wniosek opracowany przez nauczycielkę Alicję Nimirską uzyskał grant w wysokości blisko 6000zł.
Dofinansowanie umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji  i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami  i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach opiekę nad zespołami projektowymi objęły nauczycielki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska.

W październiku i listopadzie odbyły się happeningi pt. „Spotkania z matematyką”.  Zespoły uczniowskie z klasy siódmej i klasy ósmej (a w grudniu dodatkowo z klasy trzeciej gimnazjum) przygotowują i przeprowadzają  zajęcia warsztatowe dla rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek.  Kolejne spotkania wzbogacane są o nowe eksperymenty i zadania. Obok rozwijania sprawności rachunkowej, wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości,  uczestniczy doskonalą umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez.  Rozwiązują zadania, quizy i łamigłówki matematyczne w tym interaktywne z użyciem tabletu. Budują figury przestrzenne, układają tangramy, domina, tworzą siatki brył. W ramach uzyskanego dofinansowania z Fundacji mBanku obok zakupionych w październiku klocków „Reko”, siatek brył, tangramów, układanek Bamp, tabletu, tabliczek, bogatego zestawu książek, łamigłówek, domin matematycznych pojawiły się w listopadzie systemy PUS, liczmany, układanki ułamkowe i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszą się dużym zainteresowaniem.  Bogaty zestaw artykułów biurowych np. flipchart, białe i różnokolorowe kartki, tajemniczy tajnopis rozbudzają dodatkowo kreatywność uczniów. Sukces zmotywował zespoły projektowe do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły. Będzie tworzenie kolorowych posterów i lapbooków, stosowanie QR kodów, porównywanie tradycyjnych pomiarów np. za pomocą taśm mierniczych z pomiarami dokonywanymi przy użyciu aplikacji mobilnych.  

Dzięki dotacji Fundacji mBanku działa edukacyjna platforma Moodle, dla laureatów konkursu „Rachmistrz” przygotowane zostały dyplomy i nagrody, a uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w matematycznych zajęciach edukacyjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Projekt zakończy się w grudniu, jednak zakupione pomoce i materiały będą nadal służyć rozwijaniu zainteresowań matematycznych dzieci  i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Żelisławicach.

.

Alicja Nimirska

projekt matematyczny - listopad 2018 1

 

projekt matematyczny - listopad 2018 2

 

projekt matematyczny - listopad 2018 3