Zajęcia organizowane przez MGCKSiT w Siewierzu
 
W dniu 9 kwietnia 2019 w godz. 08.30 – 14.30 Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zaprasza młodzież i dzieci – mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz na blok zajęć kulturalno-rekreacyjnych.
 
W godzinach od 09.00 do 13.00 w sali widowiskowej MGCKSiT odbędą się:
- przedstawienie teatralne "Pan Gaweł i jego pies";
- warsztaty teatralne (m.in. zabawy z rekwizytami i elementem kostiumów, odtwarzanie mini scenek, zabawy integracyjne, zabawy na emocjach, teatralne kalambury i wiele innych);
- animacje (gry i zabawy teatralno-taneczno-muzyczne).
 
W godzinach od 13.00 do 14.00 w sali konferencyjnej MGCKSiT odbędą zajęcia plastyczne.
 
Zasady udziału w zajęciach:
- Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie katy zgłoszeniowej, która znajduje się w załączeniu (kartę zgłoszeniową należy oddać instruktorowi kulturalno-oświatowemu MGCKSiT w Siewierzu przed rozpoczęciem zajęć).
- Uczestnictwo dzieci 8 roku życia w zajęciach jest możliwe wyłącznie z opiekunem.
- Prosimy o zapewnienie dziecku posiłku i napoju na czas zajęć.
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, w przypadku zakończenia akcji protestacyjnej nauczycieli.
 
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w zajęciach pod nr tel.
326741649 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.
 
Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona.
 
Ponadto Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu w dniu 9 kwietnia zaprasza do korzystania z zasobów bibliotecznych w następujących godzinach:
- Biblioteka główna w Siewierzu - 09.00-19.00
- Filia biblioteczna w Żelisławicach - 12.00-18.00
- Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych - 13.30-17.30