Logo Sienkiewicz 

Wojewódzki

Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

- przedłużenie terminu składania prac

 

 

Organizatorzy konkursu informują

 

o przedłużeniu terminu składania prac

 

do 13 maja 2019 r.

 

O dacie wręczania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.