Podsumowanie

Wojewódzkiego Konkursu

o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

 

  

Podsumowanie Wojewózkiego Konkursu o H. Sienkiewiczu 2019

 Podsumowanie Wojewózkiego Konkursu o H. Sienkiewiczu 2019 2

 

Podsumowanie Wojewózkiego Konkursu o H. Sienkiewiczu 2019 3

 

22 maja 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez ZSP w Żelisławicach pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych. W tym roku organizatorów mile zaskoczyło bardzo duże zainteresowanie konkursem wśród szkół województwa śląskiego. Przystępujące do pracy jury miało za zadanie wyłonienie laureatów spośród ponad 160 nadesłanych prac. Nie było to łatwe zadanie, bowiem ich poziom    był bardzo wysoki. Zmagania uczestników odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych mogli zgłosić pracę literacką, bądź plastyczną, uczniowie klas VII – VIII szkól podstawowych i III gimnazjów nadsyłali prace literackie   i komputerowe, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przygotować reportaż filmowy. Jury konkursowe po długich naradach wyłoniło następujących laureatów:

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- praca literacka: „Ze Stasiem i Nel w Afryce”

I miejsce Matylda Ciszek

Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Mickiewicza w Zawierciu

opiekun: mgr Krystyna Pacan

II miejsce Aleksandra Połeć

Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

opiekun: mgr Małgorzata Miłoch

ex aeqo

II miejsce Julia Pawińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

opiekun: mgr Aneta Bednarz

III miejsce Dominik Borowiecki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

opiekun: mgr Wioletta Mokosa

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- praca plastyczna: „Ze Stasiem i Nel w Afryce”

I miejsce Aleksandra Kudybka

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

opiekun: mgr Jadwiga Gil

II miejsce Nikola Strzelecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

opiekun: mgr Małgorzata Borowiecka

III miejsce Joanna Maślanka

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

opiekun: mgr Elżbieta Knapik

ex aequo

III miejsce Patrycja Madej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

opiekun: mgr Jadwiga Karcz

Kategoria: uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej   oraz klasy III gimnazjum

- praca literacka: „Można (się) zapomnieć?”

I miejsce Jakub Kołodziejczyk

Szkoła Podstawowa nr 7 w Dąbrowie Górniczej

opiekun: mgr Joanna Waszkiewicz

II miejsce Małgorzata Dębowiec

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Siewierskiego

opiekun: mgr Jolanta Tomsia

ex aequo

II miejsce Aleksandra Jabłońska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

Opiekun: mgr Ewa Lenartowicz

III miejsce Dawid Marszałek

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

opiekun: mgr Anetta Jąderko

ex aequo

III miejsce Natalia Frączek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

opiekun: mgr Anna Sołtysik

Kategoria: uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej   oraz klasy III gimnazjum

- praca komputerowa: „Można (się) zapomnieć?”

I miejsce Karina Czarnecka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

opiekun: mgr Ewa Lenartowicz

II miejsce Kamil Klecz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

Opiekun: mgr Katarzyna Reda

III miejsce Amelia Machura

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Siewierskiego

opiekun: mgr Jolanta Tomsia

                     

Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna: „Można (się) zapomnieć?”

Laureat Krzysztof Oleszczuk

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu

opiekun: mgr Ewelina Owczarek

Tegoroczna finałowa uroczystość przebiegła w dwóch etapach. Laureaci,   ich opiekunowie oraz goście zaproszeni zostali do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wśród obecnych byli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Prezes P.W. "PROMAG" Sp. z o.o. P. Piotr Wosinek, Radna Rady Miejskiej w Siewierzu oraz Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Radna Rady Miejskiej P. Małgorzata Miłoch, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Przewodnicząca RR ZSP w Żelisławicach P. Małgorzata Sierka, z-ca przewodniczącej     P. Małgorzata Sikora, sekretarz RR P Justyna Pasek, pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolanta Jakubczyk, jurorzy, uczniowie ZSP w Żelisławicach-przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem wystawy stałe oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej nt.: Analiza i elementy interpretacji obrazów. W drugiej części nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników, podczas którego laureaci odebrali gratulacje oraz nagrody z rąk ich Fundatora, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali w drodze powrotnej na obiad.

Finaliści do domów powrócili z ciepłymi wspomnieniami, dyplomami  oraz atrakcyjnymi nagrodami książkowymi.

mgr Aleksandra Buła

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

                                                                                             

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach składa serdeczne podziękowania dla: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia za coroczne wsparcie udzielane podczas organizacji konkursu, sponsorów: Piotra Wosinka - Prezesa P.W. "PROMAG" Sp. z o. o., Jana Muchy- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego, Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz jego pracowników za umożliwienie zwiedzania, organizatorów i członków jury: Aleksandry Buły, Jolanty Jakubczyk, Barbary Będkowskiej, Pawła Korusiewicza, Małgorzaty Szczotarskiej, opiekunów uczestników konkursu za udział w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia, jakim była ta uroczystość.

   Wszystkim laureatom i nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.