Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019
wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom 

oraz Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania

za całoroczną współpracę i życzymy, 
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci,

z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

Ewa Stelmach

 

zyczwakacyjne