WAKACJE MDP

           Od 24 czerwca do 6 lipca br. 20-osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, nad morzem wŁebie. Był to drugi z kolei tego typu obóz organizowany przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie  i Ochotniczą Straż Pożarną w Żelisławicach. Otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Zakładów Ubezpieczeniowych dotacja do organizacji obozu w łącznej wysokości 41 496,00 zł oraz dofinansowanie uczestników ze strony organów samorządowych Gmin, pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów pobytu uczestników. Kadrę obozu stanowili oficerowie, aspiranci i podoficerowie Państwowej Straży Pożarnej oraz wykwalifikowani członkowie  Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast funkcję Komendanta obozu pełnił Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura.

            Celem nadrzędnym organizacji obozu było przygotowanie młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami, a także przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy społecznej i służby w szeregach OSP, a także krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. W ramach programu szkolenia uczestnicy zobowiązani byli poznać:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz regulaminowe zadania MDP i OSP

- czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się    pożarów

- podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach

- systemy zaopatrzenia wodnego i alarmowania

- podręczny sprzęt gaśniczy  

- regulamin zawodów sportowo-pożarniczych MDP

- ogólne zasady służby wewnętrznej

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

            W ramach ćwiczeń przewidziano następujące zajęcia:

- podstawy działań gaśniczych

- budowa linii gaśniczych

- przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTiF

- ratownictwo medyczne wg procedur Państwowej Straży Pożarnej

- podstawowe elementy musztry.

W celu pełnego wykorzystania czasu obozowego i zachowania strażackiej dyscypliny opracowano regulamin obozu oraz harmonogram dnia, który został zaakceptowany przez rodziców i uczestników przed rozpoczęciem obozu i przedstawiał się następująco:

6.30                  – pobudka

6.45 –  7.00      - zaprawa

7.00 –  7.30   – toaleta poranna

7.30 –  8.00     – śniadanie

8.00 –  8.15   -  apel poranny

8.15 –  8.45   - porządki w pokojach, odprawa kadry

8.45 – 9.00     - sprawdzanie czystości w pokojach

9.00 –  13.00 – blok zajęć porannych /zajęcia sportowe, zajęcia  teoretyczne

13.00 - 13.50 – toaleta, przygotowanie do obiadu

14.00 –14.30 – obiad

14.30 – 15.30 – cisza poobiednia

15.30 – 18.30 – blok zajęć popołudniowych

18.30 – 19.00  - przygotowanie do kolacji

19.00 – 19.30 – kolacja

19.30 – 19.45 - apel wieczorny/ przekazanie służby- warty

19.45 – 21.30 – zajęcia wieczorne

21.30 -  22.00 - toaleta wieczorna

22.00 –   6.30 - cisza nocna

Uczestnicy bardzo szybko dostosowali się do warunków regulaminu i obowiązującego harmonogramu dnia oraz dyscypliny, co było zauważalne już od początku trwania obozu. Wprowadzono system punktacji za utrzymanie czystości i porządku w pokojach, które codziennie sprawdzała powołana komisja.  Ponadto, na każdy dzień rozkazem komendanta został wyznaczony pluton gospodarczy, który odpowiadał za ład i porządek na stołówce, a także pluton wartowniczy, który pod czujnym okiem oficera dyżurnego pełnił warty nocne wokół obiektu. Nieodzownym elementem funkcjonowania obozu była ręczna syrena strażacka wykorzystywana do ogłaszania pobudki oraz alarmów.

             Program obozu został tak opracowany, że nie było czasu na nudę. Młodzież korzystała z uroków pobliskiej plaży, organizowano piesze wycieczki po najbliższej okolicy,  a ponadto każdą wolną chwilę wykorzystywano na rozgrywki sportowe oraz zajęcia rekreacyjne. W ramach zajęć wieczornych organizowano konkursy: karaoke, kalambury, piosenki obozowej i plutonowej, wybory Miss i Mistera obozu, konkurs plastyczny na herb obozowy, rzeźbę z piasku z motywem strażackim a także dyskoteki i ognisko. W trakcie obozu zorganizowano mistrzostwa sportu w konkurencjach: piłka siatkowa, tenis stołowy, , szachy, dart, piłkarzyki oraz rzut piłką do kosza. Podczas trwania obozu zorganizowano wycieczki tematyczne do:Słowińskiego Parku Narodowego oraz Sea Parku. Ciekawym doświadczeniem dla uczestników była również gra w laserowy paintball, a także gra w dmuchanych powietrznych kulach Bumper Ball. Dla uczestników, którzy po raz pierwszy brali udział w obozie MDP przygotowano chrzest obozowy, podczas którego młodzi strażacy zmagali sięz pokonaniem toru przeszkód. Po pokonaniu toru zostali pasowani przez Komendanta obozu na strażaków – obozowiczów.

           Ostatni apel wieczorny na terenie obozu w Łebie był okazją do podsumowania obozu, wręczenia zaświadczeń oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych rywalizacjach, a także podziękowań dla dowódców, wychowawców i instruktorów.

      6 lipca w godzinach wieczornych pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i umiejętności, wypoczęci uczestnicy obozu wrócili do Siewierza, gdzie odbył się ostatni pożegnalny apel.

      Zdobyta wiedza i wyszkolenie na pewno będą procentowały w przyszłości  w działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a nawiązane kontakty, wzruszenie towarzyszące uczestnikom podczas pożegnania oraz deklaracje uczestnictwa w obozach MDP są dowodem na spełnienie oczekiwań uczestników, a dla organizatorów sygnałem do rozpoczęcia przygotowań do organizacji obozu w przyszłym roku.

 

Opracowała: Jolanta Machura