Uwaga Uczniowie i Rodzice!

 

Informujemy uprzejmie,

że autobus szkolny Leśniaki-Czekanka

odjeżdża sprzed szkoły o godz. 14.40

(w harmonogramie zapisano o 14.30).

Zmiana ta jest spowodowana tym,

że szkoła chce umożliwić uczniom udział

w zajęciach pozalekcyjnych, które kończą się o godz. 14.40.