Uwaga Uczniowie i Rodzice!

 

W związku ze stwierdzeniem zagrożenia przez PSP Będzin wynikającego  z umiejscowienia się owadów błonkoskrzydłych (os) w elewacji budynku i niemożności usunięcia gniazd (brak dostępu), na podstawie protokołu przekazania terenu objętego działaniem ratowniczym, zobowiązuję uczniów, nauczycieli i rodziców do bezwzględnego przestrzegania do odwołania następujących zaleceń:

  1. Zakaz otwierania okien w budynku szkoły i przedszkola,
  2. Zakaz prowadzenia zajęć poza budynkiem szkoły i przedszkola,
  3. Zakaz poruszania się uczniów, nauczycieli i rodziców w terenie oznaczonym i odgrodzonym,
  4. Zakaz przechodzenia przez rodziców do przedszkola i z przedszkola przez teren poza budynkiem szkoły i przedszkola (wejście do przedszkola wyłącznie przez teren budynku szkolnego,
  5. Zakaz zbliżania się do oznaczonych miejsc.