Ogłoszenie konkurs plastyczny Pożegnanie wkacji 2019