„Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”

 

Sprzątanie Świata 2019 1   Sprzątanie Świata 2019 2

 

Działania na rzecz poszanowania środowiska nie są obce społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, która kolejny już raz włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata – Polska” pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia oraz Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, który zadbał o zaopatrzenie naszej placówki w rękawice i worki oraz odbiór zebranych odpadów.

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. Celem działań jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Aby akcja przebiegła sprawnie, Pani Dyrektor wraz z koordynatorem akcji P. Jolantą Machurą sporządziła odpowiedni harmonogram prac oraz przydział czynności dla uczniów i nauczycieli. Prace porządkowe objęły głównie teren przyszkolny, pobliskie ulice, obszar wokół boiska Ostoja oraz ulicę Piastów.

Wszystkie klasy z zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy dzięki czemu akcja przebiegła bardzo sprawnie. Uczniowie wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności.

Tradycyjnie udział w akcji połączony został z obchodami Święta Pieczonego Ziemniaka. Strudzeni uczniowie mogli posilić się regionalnym posiłkiem przygotowanym przez swoich rodziców – „pieczonkami”.

Oprac. Aleksandra Buła