Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

 Dzień Edukacji Narodowej 2019 1    Dzień Edukacji Narodowej 2019 2

 

11 października 2019 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prowadzona przez uczniów klasy VIII – Przemysława Mertę i Bartosza Kaczmarczyka.

 

         Podczas uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Radna Rady Miejskiej w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Radna Rady Miejskiej w Siewierzu P. Urszula Wilczek, ks. Proboszcz Marek Majchrzak, Przewodnicząca Rady Rodziców P. Małgorzata Sikora, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców P. Małgorzata Sikora, rodzice, przyjaciele szkoły oraz pracownicy szkoły, grono pedagogiczne, dyrektor szkoły, uczniowie, najstarsza grupa przedszkolaków.

 

W tym dniu uczniowie klasy trzeciej i szóstej szkoły podstawowej, galowo ubrani, zaprezentowali przygotowanie pod kierunkiem P. Anny Pastwy i P Aleksandry Buły występy recytatorskie i taneczne. Występujący nawiązali do początków święta, w krzywym zwierciadle ukazali rzeczywistość szkolną oraz złożyli w imieniu całej społeczności uczniowskiej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Zebranych w sali gimnastycznej zachwyciły występy szkolnego chóru i solistów prowadzonych przez P. Małgorzatę Ziaję. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły P. Ewa Stelmach, która podziękowała wszystkim swoim pracownikom, pogratulowała nagrodzonym pedagogom i pracownikom obsługi i administracji oraz życzyła uczniom i rodzicom wielu sukcesów w dziedzinie edukacji.

 

Oprac. Aleksandra Buła

 Dzień Edukacji Narodowej 2019 3   Dzień Edukacji Narodowej 2019 4

 

Dzień Edukacji Narodowej 2019 5    Dzień Edukacji Narodowej 2019 6

 fot. Beata Sarnecka