Powiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 04.12.2019 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu

 

W związku z informacją Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydziału Zarządzania

Bezpieczeństwem Publicznym z dnia 04.12.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

informuje

 

o ryzyku wystąpienia w dniu 05.12.2019 r. na obszarze powiatu będzińskiego przekroczenia

poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu      tj. II POZIOM (informacyjny i operacyjny) OSTRZEŻENIE.