Uwaga Rodzice!

 

 

Informujemy, że zebrania z rodzicami

na podsumowanie I półrocza

odbędą się w naszej szkole

w dniu 30 stycznia 2020 r. wg planu:

 

klasy I – III - godz. 16.30,

klasy V – VIII - godz. 17.15.

 

Po zebraniach o godz. 18.00 w sali nr 7

odbędzie się spotkanie

Rady Rodziców i Trójek Klasowych.

 

 

Serdecznie zapraszamy.