Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów,

 

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno –wychowawczych Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z rekomendacją MEN nauczyciele naszej szkoły przygotują materiały dydaktyczne do indywidualnej pracy własnej ucznia w domu i  udostępnią poprzez dziennik elektroniczny lub stronę internetową szkoły (w zakładkach materiały i zadania dla uczniów, świetlica, biblioteka, pedagog szkolny). Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego.

W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje można pozyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

 

 

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
mgr Ewa Stelmach