Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów!

 

W związku z docierającymi do nas informacjami na temat tego, że uczniowie naszej szkoły, mimo apeli m.in. ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, szkoły, w tym trudnym czasie spotykają się i wspólnie jeżdżą na rowerach, spacerują itp. jeszcze raz gorąco Państwa prosimy o interwencję i rozmowę z Waszymi dziećmi. Przypominamy słowa Ministra Zdrowia:

To nie jest czas ferii, tylko czas kwarantanny”,

„Dzieci i młodzież powinny pozostać w domach”.