Konkurs „ Zielona pracownia” rozstrzygnięty

- nagroda dla ZSP w Żelisławicach

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął szóstą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląsk i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie 320 tys. zł.

Wśród nagrodzonych szkół znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego projekt pod nazwą „Pszczoły pracują i inspirują” – stworzenie pracowni przyrodniczo-biologiczno-ekologicznej- uplasował się na 2. miejscu i uzyskał nagrodę w maksymalnej kwocie 7500 zł.

-Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, Jury oceniało pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych   i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł.

                                                                                                          Oprac. Ewa Stelmach