Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

20 marca MEN przedłużyło zamknięcie szkół na kolejne dwa tygodnie (do Wielkanocy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dniem 25 marca rozpoczynamy realizację podstawy programowej poprzez prowadzenie lekcji na odległość. Zajęcia te odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Nauczyciele zadbają o to, by dzieci nie były zbytnio obciążone pracą. Podczas zajęć prowadzący będą korzystać z platform edukacyjnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz z materiałów udostępnionych przez siebie. Prowadzący zajęcia  we współpracy z Dyrektorem ustalać będą tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych  w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: równomierne obciążenie uczniów  w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustalili sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji    ich wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, a także sposób informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,   z którymi zapoznają Państwa wychowawcy oddziałów oraz nauczyciele prowadzący dane zajęcia.

 

Bardzo proszę:

- Zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

- Być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego.

- Sprawdzać stronę internetową szkoły.

- W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.


Mam nadzieję, że wspólne starania pozwolą nam wszystkim przejść przez ten trudny czas

jak najlepiej, czego z całego serca wszystkim życzę.

                                                                                                   

Dyrektor Szkoły

Ewa Stelmach