Ogłoszenie

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych, informujemy, że XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich” nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 16.04.2020 r.

Dalsze decyzje w tym zakresie uzależnione będą od postanowień MEN.

Organizatorzy konkursu.