92356909 2440485262718958 549088599308500992 o 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

 

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w szkole pozostają zawieszone do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

Do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod na odległość wracamy po przerwie świątecznej, to jest 15 kwietnia (środa). Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie, o którym będzie informował Minister Edukacji Narodowej z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Żelisławicach

mgr Ewa Stelmach