Na kolejnym etapie planowana jest realizacja zajęć koła filmowego „ICT w mediach", w czasie których nasi uczniowie poznają zagadnienia dotyczące sztuki filmowej z wykorzystaniem pracy z komputerem. Każda grupa przygotuje reportaż filmowy i prezentację multimedialną przedstawiającą realizację projektu. W ramach zajęć planowane są wyjazdy Oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach oraz Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
W dalszej części będziemy realizować zajęcia teatralne w języku obcym. Wychowankowie poprzez warsztatową formę pracy poznają w sposób praktyczny zagadnienia związane z powstawaniem sztuk teatralnych, rozwijając równocześnie swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego. W czasie zajęć uczniowie przygotowywać będą pacynki, plakaty, słowniki obrazkowe. W ramach zajęć planowane są także wyjazdy do Teatru w Będzinie, Katowicach połączone z lekcją teatralną, zajęcia plenerowe w Siewierzu. Aby zaprezentować efekty swojej pracy na zajęciach, uczniowie przygotują i wystawią spektakl w j. angielskim.
W ramach projektu zostaną także zorganizowane zajęcia „Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości Aktywnej – MAPA" z przeznaczeniem dla uczniów klas gimnazjalnych. Mają one na celu pomóc uczniom w poznawaniu własnych możliwości i uzdolnień, w rozwinięciu poczucia własnej wartości, mają rozbudzić inicjatywność i przedsiębiorczość uczniów. Wychowankowie dzięki zajęciom z małych grupach i konsultacjom indywidualnym z doradcą zawodowym, dzięki aktywizującym metodom pracy na zajęciach, będą mieli możliwość zaplanowania własnej ścieżki kariery. W szkole stworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery, którego działanie zamierzamy przenieść na kolejne lata, także po zakończeniu Projektu.
Warto dodać, że dzięki udziałowi szkoły w Projekcie, baza dydaktyczna szkoły zostanie znacząco wzbogacona w pomoce naukowe, w tym: sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, sprzęt audio i video, słowniki, plansze dydaktyczne, materiały do zajęć plastycznych i inne.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące organizacji zajęć i wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej.

Szkolny koordynator projektu A. Sieradzka