729x308

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

 

informujemy, że podczas piątkowej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja 2020 roku.

Podane zostały także nowe terminy egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020r.

Minister Edukacji Narodowej wskazał także, że ogłoszone decyzje dają uczniom i nauczycielom więcej czasu na przygotowanie się do egzaminów.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

 

 Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Żelisławicach

mgr Ewa Stelmach