Logo Sienkiewicz

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

5 maja przypada174. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, powieściopisarza, laureata Nagrody Nobla, patrona naszej Szkoły.

Od lat w celu upamiętnienia ważnej dla kultury polskiej daty oraz popularyzacji twórczości pisarza, rozbudzenia zainteresowań literackich, kształcenia wyobraźni oraz rozwijania postaw twórczych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach organizuje konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Początkowo zmagania miały zasięg gminny, później rejonowy. Sześć lat temu konkurs przybrał nową formułę i został rozdzielony na dwa konkursy – Powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i Wojewódzki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzona w ostatnich latach reforma oświaty, wprowadzająca  m.in. ośmioklasową szkołę podstawową, wpłynęła na obecny kształt konkursu, w którym chętni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich przystępują do rywalizacji o zasięgu Wojewódzkim. Również od lat zmagania uczestników obserwowane i wspierane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, który objął konkurs honorowym patronatem  i chętnie wspiera inicjatywy organizatorów.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na przełomie stycznia i lutego opracowany zostaje i rozpowszechniony regulamin konkursu, w którym ujęte są ciekawe, ale zarazem bardzo trudne tematy prac w kategoriach: literackiej, plastycznej, komputerowej osobno dla trzech grup wiekowych uczniowie: klas IV – VI, klas VII – VIII oraz szkół średnich. Dyrektor ZSP w Żelisławicach P. Ewa Stelmach w pierwszych dniach maja wyłania jury konkursowe,   do którego zaprasza pracowników placówki oraz pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolantę Jakubczyk, która z wielkim zaangażowaniem podejmuje współpracę, za co serdecznie dziękujemy. Narady zespołu z roku na rok są dłuższe i trudniejsze, bowiem poziom zgłaszanych prac oraz zainteresowanie konkursem stale rośnie. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zapraszani są na uroczyste podsumowanie, które wprowadza w przedsięwzięcie element tajemniczości i stanowi przyjemną niespodziankę I tak pierwszy finał w nowej formule stanowiły warsztaty o sławnym pisarzu zorganizowane w siedzibie organizatora, kolejne organizowane były w miejscach związanych z życiem lub twórczością Henryka Sienkiewicza. W ciągu ostatnich lat laureaci Wojewódzkiego Konkursu zwiedzili muzeum Henryka Sienkiewicza  w Oblęgorku, poznali historię Potopu Szwedzkiego w Sanktuarium Jasnogórskim, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej i wystawie poświęconej polskiemu Nobliście w Bibliotece Śląskiej, lekcji teatralnej w Teatrze Starym w Krakowie i odebrali nagrody w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz poznali eksponaty Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Coroczne, zaskakujące finały nie mogłyby się odbyć bez wsparcia sympatyków Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza, mianowicie: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, Prezesa P.W. "PROMAG" Sp. z o.o. P. Piotra Wosinka,  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego P. Jana Muchy,  Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach. Serdecznie dziękujemy.

Niestety, w tym roku w związku z zaistniałą sytuacją wynikającą  ze stanu epidemii, ogłoszony przez ZSP w Żelisławicach Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza, z ogromnym żalem został odwołany. Mamy nadzieję, że sytuacja w kraju i na świecie w najbliższym czasie się ustabilizuje i już w nowym roku szkolnym będziemy mogli kontynuować tradycję konkursową naszej szkoły. Pamiętając jednak o rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza przygotowaliśmy w dobie zdalnego nauczania kilka ważnych informacji i ciekawostek o pisarzu.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

 

 

174. ROCZNICA URODZIN HENRYKA SIENKIEWICZA