Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza (dotyczy klas I – III)

 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

 

otwarte od 25 maja 2020r.

 

Informujemy, że od dnia 25 maja br., w związku z uruchamianiem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek, w Przedszkolu i SzkolePodstawowej im. H. Sienkiewicza (klasy I – III) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci przedszkolnych oraz opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III SP.

 

Rodzice/opiekunowie prawni chętni do posłania dziecka do placówki zobowiązani są do telefonicznego poinformowania ZSP o tym fakcie dyrektora szkoły - tel. 326741750 do czwartku 21.05.2020r. do godz. 15.00 oraz wypełnienia i odełsania skanu odpowiedzniej deklaracji na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :

 

Deklaracja chęci skorzystania z świetlicy

 

Deklaracja chęci skorzystania z usług przedszkola

 

Deklaracja chęci skorzystania z zajęć. Klasy I - III

 

 

Od 25 maja br. nie będzie dowozu uczniów do placówki oraz stołówka nie będzie prowadzić wyżywienia uczniów/przedszkolaków ( należy zaopatrzyć dziecko we własny prowiant). 

Informujemy również, że z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których  rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

      Nadmieniamy jednocześnie, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 8 został przedłużony do dnia 7 czerwca 2020r.

 

         Przypominamy, że decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola/szkoły musi zostać podjęta odpowiedzialnie. Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem dzieci w okresie epidemii w placówce, ale całkowicie go nie wyeliminują. My, pracownicy robimy wszystko, żeby zapewnić dzieciom bezpieczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi.

 

      Proszę jednak pamiętać! To od Państwa decyzji, rzetelnych informacji i otwartej współpracy, zależy zdrowie i życie wszystkich przedszkolaków i uczniów, Wasze i pracowników naszej placówki. Potrzeba dużej odpowiedzialności i dyscypliny nas wszystkich przy organizacji tego trudnego przedsięwzięcia.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

w Żelisławicach

 

mgr Ewa Stelmach