Drodzy Ósmoklasiści!

 

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją omawiającą szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

 

EGZAMIN PO KL. VIII 2019/2020 INFORMACJE O EGZAMINIE I DOSTOSOWANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM COVID- 9 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŻELISAŁWICACH