Sukces trzecioklasistki

 IMG 20200619 153901521

 

Rozstrzygnęło Wojewódzki Konkurs Kaligraficzny „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”(XI edycja). Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz Szkołę Podstawową nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Dyrektora Delegatury w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Na konkurs wpłynęło ogółem 536 prac, których autorami są uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego. Jury oceniało nadesłane prace w trzech kategoriach - klasy II-IV, V-VII, VIII, a następnie przyznawało miejsca i wyróżnienia. Wśród uczestników konkursu najliczniejszą grupę w liczbie 269 stanowili uczniowie klas II- IV szkół podstawowych. W tej kategorii nie przyznano I miejsca. II miejsce zajęła uczennica klasy III Marysia Jędrzejewska - Mistrzyni Pióra. Na co dzień Marysia pisze kształtnie litery, poprawnie je łączy. Jej zeszyty są bardzo starannie, czysto i estetycznie prowadzone. Marysia otrzymała nagrody: pamiątkowe pióro, dwie nagrody książkowe, list gratulacyjny, dyplom, różne gadżety.

Serdecznie gratulujemy sukcesu Marysi!

W przyszłym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja tego konkursu. Do wzięcia udziału w nim zachęcamy wszystkich uczniów klas II-VIII, którym niestraszne jest piękne pisanie.

Anna Pastwa

Sukces Marysi 1   Sykces Marysi 2

 

Sukces Marysi 3

Sukces Marysi 4   Sukces Marysi 5 

Sukces Marysi 6