Zielona Pracownia powstanie

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

Jak informuje WFOŚiGWw Katowicach 58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

Wśród szkół, które uzyskały środki finansowe w przedmiotowym projekcie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, który uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 30 000 tys. zł. Całkowita wartość projektu w ZSP w Żelisławicach wynosi 42 480zł ( wkład własny zapewniony przez gminę Siewierz to 12 480 zł).Autorką projektu i jego koordynatorem jest Pani Alicja Nimirska- nauczyciel przyrody, biologii i matematyki w naszej placówce.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2020”. Nadesłano 104 zgłoszenia, spośród których wyłoniono 58 najlepszych. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł dotacji.

W naszej miejscowości mieszkają ludzie z pasją do pszczelarstwa. Aktywnie działają w Gminnym Kole Pszczelarzy. Chętnie odwiedzają naszą szkołę oraz zapraszają uczniów na spotkania w pasiece, gdzie edukacja idzie w parze z przygodą i kształtowaniem postaw proekologicznych. Uczniowie mieli okazję poznać wiele faktów i ciekawostek oraz posmakować miodu przy okazji realizowanego przez Gminę Siewierz programu „Pszczoły dla nas my dla pszczół”. Zainspirowani tymi pożytecznymi i pracowitymi owadami postanowiliśmy naszą zieloną pracownię zaprojektować, kierując się motywem, któremu będą przewodziły pszczoły-stąd nazwa projektu „ Pszczoły pracują i inspirują”. Pojawi się on w elementach wystroju i wyposażenia naszej sali. Zawieszone zostaną półki w kształcie sześciokątów, tworząc fragment plastra miodu. Na półkach znajdą się najciekawsze prace będące efektem konkursu, który zamierzamy ogłosić pod hasłem – „Pszczoła – praca przestrzenna”, ponadto wyeksponowane zostaną elementy związane z pszczelarstwem, min. wyroby z wosku pszczelego, fragmenty plastrów miodu. Na specjalnym stojaku znajdą się ciekawostki, zdjęcia foldery, zagadki dotyczące pszczół i pszczelarstwa, do których każdy uczeń będzie miał nie tylko dostęp, ale będzie mógł współtworzyć.

Adresatami zadania są uczniowie naszej szkoły. Będą uczestniczyć w zajęciach, których cele i treści zrealizowane zostaną przy użyciu odpowiednio dobranych, nowych zestawów pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego.  

W pracowni systematycznie prowadzone będą:

Ponadto wybrane zajęcia z innych przedmiotów nauczania, kół zainteresowań i zajęć                            z wychowawcą skorelowane z tematyką przyrodniczo-ekologiczną.

            Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z CEO w Warszawie. W ramach współpracy wdrażamy programy edukacyjne i wzbogacamy warsztat pracy o ciekawe metody pracy z uczniami i materiały edukacyjne. Na zajęciach w Zielonej Pracowni nauczyciele skorzystają z bogatej bazy scenariuszy, kart pracy, filmów i prezentacji udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukacji ekologicznej https://ekologia.ceo.org.pl/publikacje podczas wybranych lekcji np. geografii, matematyki, j. polskiego, zajęć bibliotecznych, zajęć świetlicowych, j. obcych, zajęć z wychowawcą, etyki, religii, fizyki, chemii, .

Z uwagi na możliwość skorzystania ze znajdujących się obok sali materaców i ławeczek oraz łatwej aranżacji przestrzeni z zajęć w Zielonej Pracowni będą mogli skorzystać uczniowie klas I-III oraz grupy przedszkolne. Między innymi będą to zajęcia w oparciu o:

Zielona Pracowania „Pszczoły pracują i inspirują” wykorzystywana będzie ponadto do

Zielona Pracowania „Pszczoły pracują i inspirują” jest zadaniem polegającym na utworzeniu miejsca przychylnego uczniom do zdobywania wiedzy i umiejętności, tak aby proces dydaktyczny kojarzył się z odkrywaniem, doświadczaniem, dociekaniem i samodzielnym poznawaniem świata przyrodniczego i praw, które nim kierują. W pracowni planujemy realizację podstawy programowej, przede wszystkim z biologii i przyrody oraz lekcje wykraczające poza podstawę programową. Znajdą tu również miejsce zajęcia koła przyrodniczo-ekologicznego oraz wybrane zajęcia o tematyce przyrodniczej skorelowane z innymi przedmiotami nauczania i kołami zainteresowań, dla których klimat i wyposażenie Zielonej Pracowni stanie się istotnym elementem sprzyjającym nauce i realizacji pasji poznawczych. Pracowania pozwoli na prowadzenie systematycznej działalności ekologicznej, w tym na propagowanie działań i postaw z zakresu ochrony środowiska w zakresie lokalnym i globalnym. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły skorzystają z możliwości przeprowadzania obserwacji przy użyciu lornetki, lupy i mikroskopu, oglądania interesujących filmów przyrodniczych oraz udziału w dedykowanych im zajęciach edukacyjnych. Gościnnie do pracowni zawitają dzieci z przedszkola wchodzącego w skład naszej placówki. Uczestnicy koła przyrodniczo-ekologicznego przygotują dla nich ciekawe zajęcia.

Mamy nadzieję, że zaprojektowana zielona pracowania będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. W efekcie staną się młodymi ludźmi, którzy patrząc w sposób naukowy dostrzegą piękno świata przyrody i świadomie będą dbać o jego zachowanie, kierując się proekologicznymi wyborami i postawami.

                                                                                              Oprac. E. Stelmach i A. Nimirska