HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Uwaga! Podczas bezpłatnego dowozu uczniów do szkoły obowiązują przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa). Kwestie postępowania w transporcie zbiorowym zostały uregulowane w odpowiednich przepisach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.). Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPIEKUN: PIOTR CZOIK

Nazwa przystanku

Godzina

Siewierz ul. Ludowa

6.50

Gołuchowice Komorniki

7.00

Goluchowice Górka

7.02

Gołuchowice Szkoła

7.04

Gołuchowice Ośrodek

7.05

Gołuchowice Skrzyżowanie

7.07

ul. Słoneczna

7.09

ul. Rzeczna (Przystanek 637)

7.11

SP nr 2

7.16

SP nr 1

7.21

Czekanka

7.26

Leśniaki remiza

7.31

Huby Leśniackie

7.33

Skrzyżowanie

7.34

ZSP Żelisławice

7.36

Podrzaże

7.42

Nowa Wioska

7.45

SP nr 1

7.55

 

Opiekun: Janina Dyrda

 

Godzina

Przystanek

06.45

SP 1 Siewierz

06.54

Kazimierówka dół

06.57

Kazimierówka krzyż

07.01

Dziewki remiza

07.05

Brudzowice Kościół

07.07

Brudzowice skrzyżowanie

07.12

SP Brudzowice

07.16

Brudzowice Komorne

07.20

Brudzowice Kościół

07.23

Dziewki remiza

07.25

Dziewki szkoła

07.27

Podrzaże

07.30

Podrzaże skrzyżowanie

07.35

ZSP Żelisławice

07.37

Leśniaki skrzyżowanie

07.40

Łysa Góra

07.45

SP 1 Siewierz

 

 Prosimy o przybycie na miejsca przystanków autobusowych 5 minut wcześniej.

 

 HARMONOGRAM ODOWZU UCZNIÓW ZE SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPIEKUN: PIOTR CZOIK

Nazwa Przystanku

Godzina

SP nr 1

13.45

SP nr 2

13.52

ul. Rzeczna

13.54

ul. Słoneczna

13.57

Gołuchowice skrzyżowanie

13.59

Gołuchowice Ośrodek

14.00

Gołuchowice Szkoła

14.01

Gołuchowice Górka

14.03

Gołuchowice Komorniki

14.05

Rynek

14.15

Łysa Góra

14.19

ZSP Żelisławice

14.25

Podrzaże

14.52

Nowa Wioska

14.55

SP nr 1 (Zakończenie kursu)

15.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opiekun: Janina Dyrda

Godzina

Przystanek

13.40

SP 1 Siewierz

13.55

SP Brudzowice

13.58

Brudzowice Komorne

14.05

Brudzowice skrzyżowanie (światła)

14.07

Brudzowice Kościół

14.12

Dziewki remiza

14.15

Kazimierówka krzyż

14.18

Kazimierówka dół

14.22

Nowa Wioska

14.25

Podrzaże

14.45

ZSP Żelisławice

14.47

Leśniaki skrzyżowanie

14.50

Huby Leśniackie

14.55

Leśniaki remiza

15.00

Czekanka

15.07

SP 1 Siewierz

15.35

SP 1 Siewierz

15.40

Brudzowice komorne

15.43

Brudzowice skrzyżowanie

15.45

Brudzowice Kościół

15.50

Dziewki remiza

15.53

Dziewki szkoła

15.55

Podrzaże

15.58

Nowa Wioska

16.10

SP 1 Siewierz