ZASADY FUNKCJONOWANIA SEKRETARIATU

W CZASIE PANDEMII COVID – 19.

 

Uwaga Nauczyciele, Rodzice i Petenci:

 

W celu załatwienia spraw szkolnych w sekretariacie zalecamy kontakt telefoniczny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwy kontakt osobisty. O formie i terminie załatwienia sprawy sekretarz szkoły będzie informował Państwa telefonicznie.

Przypominamy, że terminy załatwiania spraw określa Kodeks postępowania administracyjnego.

 

  1. Warunkiem wejścia do sekretariatu jest używaniemaseczki ochronnej.
  2. Osoby przychodzące do sekretariatu muszą być zdrowe i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka).
  3. Przed wejściem do sekretariatu należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
  4. Przy stanowisku obsługi przebywa 1 osoba, pozostałe osoby czekają przed sekretariatem, z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 1,5 m od siebie.
  5. Okres kwarantanny dokumentów przekazanych do skrzyni podawczej oraz do skrzynek imiennych w pokoju nauczycielskim wynosi 48h.
  6. W celu uzyskania dodatkowej informacji prosimy o kontakt telefoniczny w czasie godzin pracysekretariatu (nr tel.32 6741750).

 

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATUSZKOLNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

 

PONIEDZIAŁEK

 07.00 - 15.00

WTOREK

 07.00 - 15.00

ŚRODA

07.00 – 15.00

CZWARTEK

07.00 – 15.00

PIĄTEK

07.00 – 15.00