ORGANIZACJA PRACY W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 W ZSP W ŻELISŁAWICACH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 

  1. W zawiązku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stanu pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ( obowiązujące wytyczne MZ, MEN i GIS) informuję, że w dniu 01 września 2020 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 dla uczniów i rodziców oraz pracowników ZSP w Żelisławicach nie odbędzie się w dotychczasowej, utrwalonej tradycją, formie.
  2. W związku z powyższym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ustalam następujący harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza   w ZSP w Żelisławicach:

 

KLASA

GODZINA

SALA

WYCHOWAWCA

UWAGI

I

9.00

Sala gimnastyczna

Anna Pastwa

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

II

9.15

Sala nr 4

Jolanta Machura

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

III

9.30

Sala nr 3

Justyna Felis

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

IV

9.45

Sala nr 6

Alicja Nimirska

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

VI a

10.00

Sala nr 8

Anna Gnacik

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

VI b

10.15

Sala nr 7

Ilona Śmigas

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

VII

9.15

Sala nr 11

Barbara Będkowska

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony gimnazjum

VIII

9.45

Sala nr 10

Dorota Grzesiak

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony gimnazjum

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach zobowiązuje uczniów do punktualnego przyjścia do wyznaczonych salw celu zapoznania się z organizacją roku szkolnego 2020/21. Uczniowie powinni zająć wyznaczone miejsca w salach. Uczeń przebywa w sali wyłącznie z wychowawcą klasy, a tym samym nie ma możliwości kontaktowania się z innymi nauczycielami. Rodziców uczniów klas I-VIII uprasza się o niewchodzenie do budynku szkoły.

 

W trakcie spotkań z wychowawcami w dniu 1 września 2020 r.

w szkole    uczniów   klas I-VIII obowiązują następujące ZASADY:

  1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek oznak infekcji.
  2. Uczniowie z poszczególnych klas przychodzą do szkoły w dniu 1 września    o wyznaczonej godzinie– nie ma możliwości, aby uczniowie przemieszczali się po terenie szkoły.
  3. Każda klasa ma wyznaczoną salę, w której wychowawca zapozna uczniów    z organizacją nowego roku szkolnego. Uczniowie w dniu 1 września będą mieli kontakt wyłącznie z wychowawcą.
  4. Przychodząc do szkoły, uczniowie nie zbierają się w grupach - zachowują odległość 2- metrowego odstępu od siebie.
  5. Do szkoły uczniowie wchodzą obowiązkowo w maseczkach i rękawiczkach, przebywają w nich do momentu wyjścia ze szkoły.
  6. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
  7. Każdy z uczniów przed wejściem na teren szkoły zostanie poddany pomiarowi temperatury.

4. Zarządzam, że w dniu 1 września 2020 r. Żelisławicach w wyznaczonych salach mogą przebywać wyłącznie nauczyciele-wychowawcy, którzy zgodnie z powyższym harmonogramem są odpowiedzialni za przekazanie uczniom zasad organizacji nowego roku szkolnego. Zobowiązuję tych nauczycieli do przestrzegania zasad związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad sanitarnych przez uczniów.

5. W dniu 1 września 2020 r. rozpoczyna swoją pracę, po wakacyjnej przerwie, Przedszkole w Żelisławicach, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

6. Zasady obowiązujące wychowanków Przedszkola w Żelisławicach i ich rodziców:

A) W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola, rodziców i pracowników uprasza się rodziców o pozostawienie dzieci uczęszczających do przedszkola   w przestrzeni wspólnej, z której będą odbierane przez pracownika przedszkola.

B) Zobowiązuje się rodziców do zakładania maseczek oraz dezynfekowania rąk podczas przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.

C) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.

D) Każdy z wychowanków przed wejściem na teren przedszkola zostanie poddany pomiarowi temperatury.

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 R. AUTOBUS SZKOLNY NIE BĘDZIE KURSOWAŁ. DOWOŻENIE UPRAWNIONYCH UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA ROZPOCZYNA SIĘ    Z DNIEM 2 WRZEŚNIA WG ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ HARMONOGRAMU.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE OSTATNIA GODZINA LEKCYJNA W SZKOLE KOŃCZY SIĘ O 14.45, W ZWIĄZKU Z CZYM OBA AUTOBUSY SZKOLNE BĘDĄ ODJEŻDŻAŁY SPRZED BUDYNKU SZKOŁY WŁAŚNIE O TEJ GODZINIE.