RODO Zgody i oświadczenia Rodziców-prawnych opiekunów Rok szkolny 2020 / 2021

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA

Upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIELICY SZKOLNEJW ZSP W ŻELISŁAWICACH podczas pandemii- obowiązuje od 1 września 2020 r.

Deklaracja żywienia - przedszkole

Wniosek - zwolnienie z zajęć w-f

Wniosek - nauczanie indywidualne

Podanie o zwolnienie z religii

Podanie rodzica o wystawienie opinii