Komunikat Dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Żelisławicach

 

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

 

od 26 października 2020 roku do dnia 8 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas IV – VIII SP.

 

Bez zmian pozostaje edukacja przedszkolna.

 

Świetlica szkolna i biblioteka pracują stacjonarnie wg planu na poszczególne dni.

 

Klasy I - III będą pracować bez zmian w trybie stacjonarnym wg planu lekcji na poszczególne dni. Zmianie ulega przydział sal lekcyjnych:

 

kl. I - pozostaje w sali nr 5,

kl. II - sala nr 10,

klasa III - sala nr 8.

 

Klasy IV – VIII przechodzą do nauczania zdalnego:

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą prowadzić zajęcia on-line wykorzystując formy i metody, o których jest mowa w Procedurze edukacji zdalnej (przede wszystkim przy użyciu platformy edukacyjnej Teams.)

 

Czas trwania lekcji w nauczaniu zdalnym dla klas IV-VIII - 35 minut. Pozostały czas przeznaczony zostaje na udzielanie indywidualnych konsultacji w trybie zdalnym dla chętnych uczniów lub rodziców. Należy pamiętać o zachowaniu przerw obowiązujących w naszej szkole.

 

Podczas prowadzenia nauczania zdalnego przestrzegane będą zapisy Statutu oraz obowiązujące procedury ( Procedura edukacji zdalnej, Regulamin edukacji zdalnej- znajdują się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne).

 

Nauczyciele i wychowawcy klas monitorować będą absencję uczniów na zajęciach podczas nauczania zdalnego.