Zarzadzenie005062021

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
w roku szkolnym 2021/2022


I Zasady rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
b) ) zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz nr 0050.6.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz,
c) uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/204/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły, dodatkowo pod nr telefonu 32 67-41-750.

.:czytaj więcej:.

 

POBIERZ - Komplet załaczników do rekrutacji