Zasady rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
na rok szkolny 2021/2022

I Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

A) Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

B) Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/223/2017 z dnia 2.03.2017 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVI/257/2017 z dnia 16 maja 2017 r. ,

C) Zarządzenia nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18 stycznia 2021 r.,

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Siewierz.
  2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą trzeci rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  3. Jeżeli po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza gminą Siewierz. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Siewierz przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne.

 

:czytaj więcej:

 

POBIERZ - Komplet załaczników do rekrutacji.