Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w dniu 01.04.2021r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Żelisławicach wystawiła listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do Przedszkola w ZSP w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista 

Przypominamy o składaniu oświadczeń woli przyjęcia dziecka (załącznik nr 3) do dnia 23.04.2021r.Brak złożenia takiego oświadczenia skutkuje rezygnacją z rekrutacji dziecka.