Lista kandydatów przyjętych do klasy I SP im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022