6-latki z wizytą w Zielonej pracowni

 

Omawiając zagadnienia przyrodnicze dotyczące życia pszczół, roślinności z naszych łąk oraz ptaków i najpopularniejszych przedstawicieli gadów 6-latki udały się z wizytą do Zielonej pracowni.

Zajęcia w pracowni miały formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla dzieci. Opiekun pracowni- P. Nimirska pokazała przedszkolakom ciekawe eksponaty, m.in. gady i płazy, rośliny łąkowe, rozwój pszczoły miodnej. Z ciekawością i zainteresowaniem dzieciaki oglądały albumy książkowe oraz film edukacyjny: Pszczoły z Panem Nauczanką z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Przedszkolaki były bardzo zachwycone taką formą zajęć, wychodząc, dało się słyszeć komentarze:

- Ale klawo, ale fajowo było.

- Czy pójdziemy jeszcze?

Na pewno nauka w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i ekologią. T aka pracownia jest niezwykle potrzebna, dzieci interesują się doświadczeniami i przyrodą.

Dorota Kubisa-Skalska

 

W Zielonej pracowni 1

 

W Zielonej pracowni 2