ORGANIZACJA PRACY W DNIU 1 WRZEŚNIA 2021 R. 

 W ZSP W ŻELISŁAWICACH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 

  1. W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stanu pandemii COVID-19 ( obowiązujące wytyczne MZ, MEN i GIS) informuję, że w dniu 01 września 2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla uczniów i rodziców oraz pracowników ZSP w Żelisławicach nie odbędzie sięw dotychczasowej, utrwalonej tradycją, formie.
  2. W związku z powyższym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ustalam następujący harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas I-VIII Szkoły Podstawowej                       im. H. Sienkiewicza   w ZSP  w Żelisławicach:

KLASA

GODZINA

SALA

WYCHOWAWCA

UWAGI

I

9.00

sala nr 3

Beata Sarnecka

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

II

9.15

sala nr 5

Anna Pastwa

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

III

9.30

sala nr 4

Jolanta Machura

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

IV

9.45

sala nr 7

Ilona Kurzak-Szewczyk

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

V

9.00

sala nr 12

Alicja Nimirska

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym

VII a

10.00

sala nr 8

Anna Gnacik

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

VII b

9.15

sala nr 10

Ilona Śmigas

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym

VIII

9.30

sala nr 11

Barbara Będkowska

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym

 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach zobowiązuje uczniów do punktualnego przyjścia do wyznaczonych sal w celu zapoznania się z organizacją roku szkolnego 2021/22. Uczniowie powinni zająć wyznaczone miejsca w salach. Uczeń przebywa w sali wyłącznie z wychowawcą klasy, Rodziców uczniów klas I-VIII uprasza się  o niewchodzenie do budynku szkoły.

W trakcie spotkań z wychowawcami w dniu 1 września 2021 r.

w szkole  uczniów   klas I-VIII obowiązują następujące ZASADY:

  1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek oznak infekcji.
  2. Uczniowie z poszczególnych klas przychodzą do szkoły w dniu 1 września o wyznaczonej godzinie– nie ma możliwości, aby uczniowie przemieszczali się po terenie szkoły.
  3. Każda klasa ma wyznaczoną salę, w której wychowawca zapozna uczniów    z organizacją nowego roku szkolnego.
  4. Przychodząc do szkoły, uczniowie nie zbierają się w grupach - zachowują odległość 1,5- metrowego odstępu od siebie.
  5. Do szkoły uczniowie wchodzą obowiązkowo w maseczkach, przebywają w nich do momentu wyjścia ze szkoły.
  6. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
  7. Każdy z uczniów przed wejściem na teren szkoły zostanie poddany pomiarowi temperatury.

4. Zarządzam, że w dniu 1 września 2021 r. Żelisławicach w wyznaczonych salach mogą przebywać wyłącznie nauczyciele-wychowawcy, którzy zgodnie z powyższym harmonogramem są odpowiedzialni za przekazanie uczniom zasad organizacji nowego roku szkolnego. W tym dniu uczniowie również otrzymają komplety szkolnych podręczników, dlatego zobowiązuje się uczniów do przyjścia do szkoły z plecakami, w których będą mogli zabrać podręczniki. Zobowiązuję wychowawców do przestrzegania zasad związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad sanitarnych przez uczniów.

5. W dniu 1 września 2021 r. rozpoczyna swoją pracę, po wakacyjnej przerwie, Przedszkole w Żelisławicach, które jest czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 16.00.

6.Zasady obowiązujące wychowanków Przedszkola w Żelisławicach i ich rodziców:

A) W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola, rodziców i pracowników uprasza się rodziców o pozostawienie dzieci uczęszczających do przedszkola  w przestrzeni wspólnej, z której będą odbierane przez pracownika przedszkola.

B)Zobowiązuje się rodziców do zakładania maseczek oraz dezynfekowania rąk podczas przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.

C)Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.

D)Każdy z wychowanków przed wejściem na teren przedszkola zostanie poddany pomiarowi temperatury.

Ewa Stelmach