ROK SZKOLNY 2020/2021

 statut

S T A T U T Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

 


 

S T A T U T Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach

 

 


Procedura Pracy Zdalnej

 

Regulamin Pracy Zdalnej

 


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021    

W ZSP W ŻELISŁAWICACH

Data

Wydarzenie

01.09. 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

10-11.09.2020

14-15.09.2020

Zebrania z rodzicami

24.11.2020

Śródokresowe zebrania z rodzicami

23-31.12. 2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2021

Klasyfikacyjna i podsumowująca konferencja Rady Pedagogicznej

29.01.2021

Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze

01-14.02.2021

Ferie zimowe

01-06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

22.04.2021

Śródokresowe zebrania z rodzicami

25.05.2021

Egzamin ósmoklasisty-j. polski

26.05.2021

Egzamin ósmoklasisty-matematyka

27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty-j. obcy

18.05.2021

 Indywidualne zebrania z rodzicami- informacja o końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych

21.06.2021

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

28.06.2021

Konferencja podsumowująca Rady Pedagogicznej

26.06.-31.08.2021

Ferie letnie

Ustawowe dni wolne:

1 listopada 2020 – Wszystkich Świętych( niedziela)

11 listopada 2020- Narodowe Święto Niepodległości ( środa)

1 stycznia 2021- Nowy Rok ( piątek)

6 stycznia 2021- Trzech Króli ( środa)

1 maja 2021- Święto Pracy ( sobota)

3 maja 2021- Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

3 czerwca 2021- Boże Ciało (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze):

02 listopada 2020- 1 dzień (poniedziałek po dniu Wszystkich Świętych)

25,26,27 maja 2021-3 dni egzaminu ósmoklasisty

4,5.01.2021 r.-2 dni (czwartek i piątek po Nowym Roku)

30 kwietnia 2021 r, ( piątek przed świętem 1 maja)

04.06.2021 r.-1 dzień ( piątek po Bożym Ciele)

Suma dni wolnych-8


 

 koncep

  

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ŻELISŁAWICACH na rok szkolny 2020/2021

 

 

profilaktyka1

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻELISŁAWICACH 2020/2021

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

podreczniki

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2021/2022

 

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

  

 

konsultacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

Konsultacje telefoniczne nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Godziny

1

Patrycja Kot

środa

7.15- 7.45

2

Dorota Kubisa-Skalska

środa

7.00- 8.00

3

Renata Hetmańczyk

poniedziałek

10.00- 10.30

4

Justyna Felis

czwartek

11.10- 11.55

5

Jolanta Machura

wtorek

11.10- 11.55

6

Anna Pastwa

wtorek

12.10- 12.55

7

Anna Gnacik 

wtorek

9.30- 10.15

8

Ilona Śmigas

środa

12.10- 12.55

9

Barbara Będkowska

środa

12.10- 12.55

10

Dorota Grzesiak

wtorek

11.10- 11.50

11

Alicja Nimirska

piątek

11.10- 11.55

12

Aleksandra Buła

środa

10.20- 11.05

13

Dariusz Guzy

wtorek

10.20- 11.05

14

Paweł Korusiewicz

środa

9.30- 10.15

15

Ilona Kurzak-Szewczyk

poniedziałek

13.10- 13.55

16

Małgorzata Miłoch

czwartek

10.20- 11.05

17

Agnieszka Mostowska

środa

10.20- 11.05

18

Marzena Przybyłka

piątek

12.10- 12.55

19

Elżbieta Rucińska

piątek

10.20- 11.05

20

Anna Skwara

poniedziałek

8.00-9.00

21

Agnieszka Sieradzka

poniedziałek

11.10- 11.55

22

Małgorzata Szczotarska

wtorek

12.10- 12.55

23

Aneta Tyburkiewicz

czwartek

od 12.30

24

Małgorzata Ziaja

czwartek

10.20- 11.05

25

Patrycja Gwoździewicz

poniedziałek

14.00-14.45

  

monitoring


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach