Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach ul. Przyszłości 9, Tel. 326741750, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,
- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,
- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,
- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,
- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji.

Etapy konkursu:

Etap szkolny

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w danej szkole. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy
Etap powiatowy odbędzie się 30 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.
Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.
Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu.

Literatura:

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne", „Narodziny świata", „Bogowie olimpijscy", „ Bogowie ziemscy", „ Bóstwa doli i spraw ludzkich", „Bohaterowie", ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w lekturze).

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Mity Greków – „Nieśmiertelni walczą o władzę", „Niebianie, herosi i ludzie", ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w lekturze).

Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Klasa5. Literatura i kultura. Szkoła podstawowa. Wyd. I, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2013.
Mapa fizyczna Grecji.

Nagrody:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową lub telefoniczną do dnia 10 kwietnia 2015 r.
Adres korespondencyjny:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach
ul. Przyszłości 9 42-470 Siewierz
tel.0- 32/67-41-750
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu , karta zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej szkoły www.zspz.edu.pl