Konsultacje

„Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”

 

525x221

 

23 września uczniowie klasy VIII naszej szkoły wzięli udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Organizatorem wydarzenia był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Przedsięwzięcie miało za zadanie zaangażowanie i zrzeszenie polskich organizacji młodzieżowych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone były na sześć obszarów tematycznych. „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Uczestnicy spotkania, ze względu na ogromne zainteresowanie byli podzieleni na aż cztery tury konsultacyjne, które zostały zaplanowane kolejno na godziny: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Nasi ósmoklasiści mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w trzech wybranych przez siebie obszarach: „Rynku pracy i przedsiębiorczości”, „Ekologii i klimatu” oraz „Zdrowia i sportu”.

Całe wydarzenie, nie tylko daje szansę młodym wpłynąć na przyszłość naszego narodu, ale również pozwoliło na doszlifowanie umiejętności dyskusji oraz pracy zespołowej. Dla uczniów naszej szkoły było też dużym wyróżnieniem i niezapomnianą przygodą, że mogli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. To pierwszy krok w dorosłość i korzystanie z możliwości wypowiadania się na większym forum.

Aleksandra Buła