Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna

„Wirusoochrona”
z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

  Wirsuochrona kl. 2

Wirsuochrona kl. 3      Wirsuoochrona kl. 1 

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania w naszej szkole zostały przeprowadzone przez nauczycieli klas I-III i poruszały następujące zagadnienia:

  • prawidłowa higiena rąk;
  • podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją, plakatami, ulotkami i innymi ciekawymi materiałami edukacyjnymi, wykonali plakaty, rozwiązywali krzyżówki i przede wszystkim stosowali zasady higieny w celu budowania i wyrabiania wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę.  

#lekcjaHIGIENY

#wirusoochrona

Opracowanie Alicja Nimirska 
na podstawi informacji 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach