DZIAŁALNOŚĆ SU

WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK

We wrześniu odbyły się spotkania samorządów klasowych, które miały na celu zaplanowanie działań w nowym roku szkolnym oraz wybranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły.          

Samorząd Uczniowski ustalił podjęcie następujących działań:

-wybór Przewodniczącego i Zarządu Samorządu;

-organizacja kiermaszy;

-udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym;

-promowanie zdrowego trybu życia;

-działalność charytatywna;

-organizacja różnego rodzaju akcji szkolnych;

-współpraca z innymi instytucjami;

-organizacja szkolnych dyskotek dla uczniów;

SU wrzesień 2022

Nadszedł czas na wybory, w których wyłonimy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego      na rok szkolny 2022/2023.     Ruszyła kampania wyborcza, w której startować mogą uczniowie  wyłonieni w samorządach z poszczególnych klas. 21 września 2022r. odbyły się wybory.  Chętni uczniowie zaprezentowali swój program i nastąpiło tajne głosowanie.

 

Dnia 26.09.2022r. o godz. 9:30 na sali gimnastycznej odbył się apel. Uczestniczyli w nim nauczyciele oraz uczniowie klas I-VIII. Na apelu pani dyrektor Ewa Stelmach przedstawiła wszystkim   następujący skład Zarządu Samorządu:

 

 

SU skład 2022r