ULUBIONE ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW

 

            Zabawa jest podstawową formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Jest ona działalnością naturalną. Zabaw dziecięcych jest bardzo dużo, a każdy rodzaj zabawy odgrywa w rozwoju dziecka przedszkolnego bardzo ważną rolę.

       Dzieci z grupy średniej,  szczególnie chłopcy, najbardziej lubią zabawy  konstrukcyjne. Najbardziej popularnym materiałem budulcowym są klocki drewniane. Dzieci tworzą z nich wyjątkowe budowle, które mają wiele kondygnacji, przybudówek i wieżyczek. Urozmaicone są kolumnami, mostami, kładkami i wieloma różnymi elementami, które powstają w trakcie zabawy.

          Zabawa klockami ma wiele zalet - rozwija sprawność manualną, a więc przygotowuje do nauki pisania, kształci koordynację wzrokową, koncentrację i myślenie. Uczy  cierpliwości, wytrwałość w dążeniu do celu, odporności na niepowodzenia. Rozwija  kreatywność, wyobraźnię. Wspólne budowanie z klocków z innymi dziećmi uczy dzielenia się  i współdziałania. Daje okazję do krytycznej oceny swojej pracy i satysfakcji z uzyskania zamierzonego efektu.

      Zapraszamy do galerii.

Opracowała: Renata Hetmańczyk