Zazwyczaj dzieci mało sprawne ruchowo nie lubią rysować. Najczęściej jest to wtórny efekt ich niepowodzeń w rysowaniu. Dzieci takie nie tylko same nie zabierają się do rysowania , ale nawet zachęcane odmawiają wykonania rysunku lub robią go na odczepnego. Im są starsze, tym niechęć potęguje się wraz z narastaniem trudności i niepowodzeń. Często tracą motywację do wszelkich czynności manualnych.

CO ROBIĆ, GDY DZIECKO NIE CHCE RYSOWAĆ?


Biorąc pod uwagę, że czynności tego typu przygotowują dziecko do pisania, musimy zdać sobie sprawę z dalszych negatywnych konsekwencji będących przyczyną trudności w opanowaniu tej umiejętności w szkole.
Należy więc za wszelką cenę zachęcić dziecko do rysowania, pokazać mu ,że rysowanie może być bardzo przyjemnym i radosnym zajęciem.
Często jedynym wyjściem jest organizowanie "zabaw w rysowanie".

"Zabawa w rysowanie" to zabawa ruchowa, do której wplatamy elementy czynności graficznych. Zaczynamy od najprostszych tj. rysowanie patykiem na piasku czy mazanie palcem po papierze- dzieci mają odczucie, że bawią się, a nie że rysują. Zabawa ruchowa powinna być tak zaplanowana, aby stwarzała liczne preteksty co do czynności o charakterze graficznym. Z czasem tych czynności powinno być coraz więcej, tak że w końcowym etapie zabawa przeradza się samorzutnie w zajęcia plastyczne.
Wskazane jest, aby wytwory dziecka po każdych zajęciach były eksponowane np. nad jego łóżkiem, za szkłem biblioteczki itp i pokazywane w obecności dziecka rodzinie i osobom odwiedzającym. Wytwory powinny być akceptowane i chwalone!
Zajęcia najlepiej zaczynać od ćwiczeń rozluźniających, wprowadzających dzieci w dobry nastrój.

Zabawa w rysowanie -przykłady ćwiczeń:

- Malowanie palcami i całymi dłońmi "Namaluj cokolwiek zechcesz, powiedz mi, gdy obraz będzie skończony"
- Ślady- pozostawianie na papierze odcisków dłoni i stóp umoczonych w farbie
- Malowanie grubym pędzlem- na dużych arkuszach papieru dzieci kolorem pokrywają papier w dowolny sposób
- Obrysowanie dłoni i stóp- przy użyciu narzędzia np. kredy lub ołówka
- Obrysowywanie całego ciała- na arkuszu papieru pakunkowego dziecko obrysowuje rodzeństwo lub rodzica
- Obrysowywanie przedmiotów- są to kolejne kroki przygotowujące dziecko do samodzielnego rysowania
- Rysowanie według gotowych szablonów- czyli wzdłuż ścianek otworów gotowych plastikowych szablonów. Ważne w tej zabawie jest uzyskanie zadowalającego efektu w szybki i łatwy sposób, co silnie motywuje do dalszych zajęć
- Zabawa w "mapę"- malowanie wspólnie z rodzicem na dużym arkuszu papieru planu miasta z ulicami, po których będą mogły jeździć samochody- zabawki. Kreślenie linii równoległych, zakoli, pętli, prostych schematów rysunkowych.


Przygotowywanie do nauki ładnego pisania i prawidłowego chwytu jak również usprawnianie motoryki należy zacząć już z dziećmi 4-5 letnimi.
Służą do tego różne ćwiczenia zawarte w licznych publikacjach m.in. "Metoda dobrego startu"                     M. Bogdanowicz

Bardzo istotne dla rozwoju motoryki są zajęcia, w których czynności ruchowe odbywają się pod ścisła kontrolą wzroku. Są to tzw. ćwiczenia grafomotoryczne kształcące zarówno motorykę, percepcję wzrokową, jak i koordynację wzrokowo-ruchową.

Oto przykłady ćwiczeń usprawniających technikę pisania i rysowania:
1. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania ołówka:
- Lepienie kulek, wężyków z plasteliny
- Wydzieranie drobnych papierków
- Rysowanie w płaszczyźnie poziomej; na papierze leżącym na ławce , gdy dziecko stoi, a jego ręka swobodnie zwisa ku dołowi
- Rysowanie w płaszczyźnie pionowej: na papierze rozpiętym na ścianie lub tablicy, gdy dziecko stoi, unosząc rękę na wysokość dolnej części twarzy
- Stosowanie plastikowych nasadek na narzędzia służące do pisania

2. Ćwiczenia współpracy ręki i oka:
- Rysowanie po śladzie, wypełnianie wykropkowanych linii, obwodzenie konturów rysunku
- Kalkowanie rysunków przez kalkę techniczną
- Obrysowywanie przedmiotów i rysowanie z użyciem szablonów
- Zamalowywanie rysunków konturowych
- Kreślenie fali i spirali
- Zakreskowanie pół liniami pionowymi, poziomymi, ukośnymi, falistymi
- Wypełnianie rysunku innymi materiałami np. wydzieranka , plastelina , wata
- Wycinanie i wklejanie rysunków

3. Ćwiczenia usprawniające koordynację całego ciała:
- Ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej np.; rysowanie oburącz, leniwa ósemka
- Ćwiczenia ruchowe przy muzyce
- Ćwiczenia kończyn górnych wg "Metody Dobrego Startu" M. Bogdanowicz
- Ćwiczenia ogólnorozwojowe

4. Ćwiczenia wytwarzające nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania(automatyzacja ruchów):
- Kreślenie linii z zachowaniem kierunku; linie pionowe z góry na dół, linie poziome od lewej strony do prawej
- Rysowanie kół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak jak podczas pisania litery C
- Rysowanie szlaczków rozpoczętych od lewej strony
5. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni:
- Wskazywanie dziecku części ciała i nazywanie ich
- Obrysowywanie różnych części ciała i nazywanie ich
- Wielokrotne zwracanie się do dziecka z poleceniem np. podaj prawą rękę, podnieś lewą nogę itp.
- Wskazywanie przedmiotów na obrazku i określanie ich położenia
- Zabawy ruchowe polegające na wykonywaniu poleceń prowadzącego typu: zrób krok do przodu itp.
6. Ćwiczenia kontrolujące i regulujące napięcie mięśniowe rąk:
- zabawy dłońmi w ciepłej wodzie
- kreślenie linii, figur , liter ,cyfr na tackach z kaszą lub piaskiem
- malowanie palcami
- malowanie za pomocą pędzla do golenia
- modelowanie, wycinanie, wydzieranie
- Rysowanie i malowanie w płaszczyźnie pionowej

7. Ćwiczenia ruchowe palców , dłoni i nadgarstków:
- Ruchy okrężne nadgarstka
- Zginanie i prostowanie nadgarstka
- Ćwiczenia dłoni i palców wg. "Metody dobrego startu" M.Bogdanowicz
- Odciskanie linii papilarnych paluszków, rysowanie kredkami nakładanymi na palce

8. Ćwiczenia relaksacyjne w przerwach podczas ćwiczeń:
- Zaciskanie i rozwieranie pięści na przemian, uświadamianie sobie stanu napięcia mięśniowego i rozluźnienia
- Zabawy naśladujące ruchy np. pryskanie wodą, otrząsanie się z wody

Na podstawie literatury  sporządziła

Dorota Kubisa- Skalska